Om KERO Pump

KERO Pump är ett familjeföretag som ägs av Roger Olsson.

KERO Pump bildades i augusti 1982 av Roger Olsson och Karl Erik Andersson. Där av namnet KERO, Karl-Erik och Roger Olsson.

Företaget är idag ett väletablerat och certifierat pumpföretag som har sitt säte i Södertälje med ett tiotal anställda. Medarbetarna på KERO Pump har upp till 40 års erfarenhet inom pumpbranschen och är diplomerade pumptekniker. 1997 byggdes det vi idag kallar ”KEROhuset” som är beläget i Weda Industriområde. Här finns butik, kontor och serviceverkstad.

Verksamheten är inriktad på installation, service, försäljning, och uthyrning av pumpar, högtryckstvättar och städmaskiner med dess kringutrustning. Våra kunder är både små och stora företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

År 2016 certifierade vi oss enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 och 2019 samt 2022 omcertifierade vi oss. År 2021 gick vi från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Vi är certifierade och auktoriserade av ett flertal pumpleverantörer.