Serviceavtal

För de kunder som vill minimera driftstörningar och/eller stora plötsliga kostnader samt miljöförbättring rekommenderar vi att teckna ett serviceavtal med oss. Vi gör kundanpassande serviceavtal enligt kundens behov.

Exempel på innehåll i ett serviceavtal kan vara:

  • Årlig översyn
  • Skriftliga serviceprotokoll som visar skillnader historiskt
  • Funktionsprövning av pump(ar), styrning och larmfunktion
  • Arbetsmiljö, förslag till förbättringar
  • Kontroll av slitage
  • Mätning av motor
  • Slamsugning och/eller renspolning

Kontakta oss så berättar vi mer om serviceavtal.