Utbytessystem LPS

Vi har ett sk. utbytessystem på EONE Extreme LPS-pumpar.

Kunden erhåller en utbytespump som är renoverad i vår verkstad. Kunden behåller pumpen och vi tar med oss den trasiga pumpen för att renovera den och återanvända till nästa kund. Detta gör att kunden slipper driftavbrott i sitt avloppssystem samt onödiga dubbla kostnader på resor och arbetskostnad.

Vi värdesätter detta då det bidrar till en hållbar miljö och återanvändning av bra produkter.

Välkommen att kontakta oss för mer information