Installation & Service

Vi är auktoriserade för de flesta stora pumpfabrikaten men självklart tar vi även hand om andra fabrikat. Vi utför nyinstallation och service:
  • Avloppsstationer
  • Vattenförsörjning
  • Länshållning
  • Cirkulation
  • Bevattning och fontäner
  • Styr och regler

För service och reparationer har vi olika specialanpassade servicebilar för professionell hjälp.

I vår serviceverkstad har vi två olika avdelningar med separata mottagningar. En avdelning för avloppspumpar och en för renvattenpumpar, allt för att öka kundens säkerhet och minska risken för bakteriespridning. Båda våra avdelningar är välutrustade med specialverktyg, maskiner och lyftutrustning. Detta för att utföra säkra och fackmannamässiga reparationer på alla sorters pumpar. 

Vi fokuserar på återanvändning, återställning, uppgradering, och återvinning. Bort från ”slit-och-släng-samhället”.

Vi tillämpar leveransvillkoren NR15 vid avhjälpande servicearbeten. Det är avsett för företag som åtar sig att avhjälpa fel som drabbat ett annat företags utrustning och åtgärden inte omfattas av något löpande avtal, eller garantiåtagande. Underhållsarbetet kan utföras där utrustningen befinner sig, eller i leverantörens verkstad. NR 15 är avsett att tillämpas inom Norden. 

Välkommen att kontakta oss för mer information